Mentorschap, wat is dat?

Geschreven door: Christian Hermans 1 december 2018

Mentorschap, wat is dat?

Een heleboel mensen weten inmiddels wat het betekent als iemand onder bewind staat, of een bewindvoerder heeft. Een bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd en legt verantwoordelijkheid af aan de rechtbank.

Op internet staat de definitie van bewindvoerder als volgt beschreven:

Een bewindvoerder wordt aangesteld voor personen die hun financiële zaken niet goed kunnen regelen. Het geld en andere goederen van de betrokkene worden door een bewindvoerder beheerd. Een bewindvoerder/bewind is minder ingrijpend dan iemand onder curatele stellen, de persoon blijft handelingsbekwaam.

Het begrip ‘mentor‘ is wat minder bekend.  Hier onder staat een korte definitie van het mentorschap.

Een mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter op te leggen maatregel. Een persoon voor wie mentorschap is ingesteld, is niet in staat om zelf zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een mentor wordt aangesteld om dit namens de betreffende persoon te doen.

Het mentorschap is beschreven in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Titel 20, art. 450 e.v.). De mentor vertegenwoordigt de betrokkene waarvoor hij mentor is in en buiten rechte in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De betrokkene is dan onbevoegd rechtshandelingen te verrichten inzake deze aangelegenheden. De wet bepaalt onder meer dat de mentor beslissingen neemt namens de betrokkene, maar ook dat de mentor advies geeft waar het niet-vermogensrechtelijke zaken betreft. Bovendien schrijft de wet voor dat de mentor de betrokkene zo veel mogelijk betrekt bij de vervulling van zijn of haar taak en bevordert dat de betrokkene (rechts)handelingen zelf verricht indien hij of zij daartoe in staat is.

Toen onze moeder vanwege haar ziekte steeds minder goed in staat was om beslissingen op rationele basis te nemen, überhaupt beslissingen te nemen, besloten we mentorschap voor haar aan te vragen. We keken als kinderen natuurlijk al langer met haar mee en hielpen haar bij keuzes en beslissingen. Maar toen bleek dat zij echt het inzicht en overzicht ging missen, kozen we voor de formele weg, het mentorschap. Vanwege mijn werk/kennis van regel- en wetgeving, werd het mentorschap bij mij neergelegd.

Kort na mijn benoeming als mentor stond er een advertentie in het plaatselijke blad van Stichting Mentorschap Limburg. (toeval bestaat niet! ik blijf het toch zeggen ;-)Deze stichting zocht vrijwilligers. Om uiteenlopende redenen willen of kunnen familieleden niet altijd het mentorschap op zich nemen en kunnen ze dan een beroep doen op deze Stichting.

Na een interne opleiding, heb ik mijn certificaat als mentor behaald en ben ik formeel mentor bij de Stichting Mentorschap Limburg. Het valt niet altijd mee om mantelzorger te zijn en voor je naaste te zorgen. Als ervaringsdeskundige weet ik dat het een dankbare, maar zware taak is. Een mentor kan verlichting brengen en ondersteuning bieden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://stmentorschaplimburg.nl/Stichting Mentorschap Limburg Logo

of contact met mij opnemen via de website https://www.vivaveda.nl/

0
0
0
keer gedeeld
keer bekeken
Terugbelverzoek

  Graag een terugbelverzoek
  van VivaVeda?

  Vul het onderstaande formulier in en u
  word zo spoedig mogelijk terug gebeld.


  Facebook
  Twitter
  Google+0
  Linkedin0
  Print0
  E-mail
  Totaal
  0
  keer gedeeld
  keer bekeken