Praktijkinformatie

Algemene praktijkinformatie

Afspraak

Tijdens kantooruren. Buiten kantooruren in overleg.

Afmelden van afspraak

Afmelden of verplaatsen is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Bij minder dan 24 uur of niet afmelden wordt het behandeltarief in rekening gebracht.

Vergoedingen

Geen vergoedingen vanuit de zorgverzekering mogelijk.

Registraties

Zie registraties onder aan deze pagina

Klachtenregeling

Zie NIBIG onder aan deze pagina. Zie hieronder voor het klachten formulier.

Klachten procedure (formulier) voor clienten.

Registraties

Conform de wetgeving WKKGZ zijn we voor alle overige klachten aangesloten bij:

Christian staat ingeschreven in het abituriëntenregister van:

NIBIG
Nederlands
Instituut voor
Belangenbehartiging
Integrale Gezondheidszorg

Meer informatie hierover treft u aan op:
NIBIG.nl

CPION
Centrum voor
Post Initieel
Onderwijs Nederland

Zij voldoet aan de Plato-eindtermen.